Na jar 2021 vydalo vydavateľstvo Herba publikáciu Praktická echokardiografia autorov J. Beňačka a O. Beňačka. Učebnica a atlas echokardiografie pre začiatočníkov aj pokročilých obsahuje okrem prakticky orientovaného výkladu aj 356 obrázkov a 216 videoslučiek. U niektorých postupov a projekcií v TEE boli v spolupráci so Zbazy, s.r.o. použité videozáznamy z ultrasonografického simulátoru Vimedix.