Slovenská resuscitačná rada vydala v r. 2021 prehľadne spracované aktuálne odporúčania ERC v slovenskom jazyku. Odporúčania pre laickú resuscitáciu (BLS), prvú pomoc i ďalšie oblasti vo forme posterov je možné stiahnuť na http://www.srr.sk/nove-erc-odporucania/.