Abdominálny palpačný simulátor AbSim

– elektronické ovládanie vnútorných mechanických štruktúr, umožňujúce variabilné simulovanie rozličných abdominálnych palpačných nálezov, zmena nálezu do 30 sekúnd

– štruktúra štúdia – výukové moduly simulátoru sú zamerané na oblasti:

  • správna hĺbka palpácie – grafické znázornenie pozície a hĺbky (aj vo vzťahu ku kritickým regiónom) na obrazovke počítača
  • relevantné pokrytie abdominálnej oblasti pri palpačnom vyšetrení
  • správna lokalizácia abdominálneho patologického nálezu
  • možná simulácia konkrétnych patológií (napr. apendicitída, pankreatitída, infarkt mezentéria a pod.), organomegálií a ďalších palpačných nálezov
  • posúdenie konkrétneho prípadu, vrátane anamnézy a palpačného vyšetrenia – 35 spracovaných pacientskych prípadov, možná ich modifikácia / prispôsobenie

– vokálny prejav „vyšetrovaného“ pri bolestivom pohmate

– ovládací softvér na pamäťovom médiu, umožňujúcom opakovanú inštaláciu v OS MS Windows, doživotné aktualizácie v cene

– simulátor nevyžaduje pripojenie na internet

– USB prepojenie s ovládacím počítačom (min. USB 2.0, kábel súčasťou)

– rozmery 61 x 37x 18 cm; hmotnosť 11,5 kg

– odporúčané minimálne parametre pre ovládací počítač: procesor Intel i5 alebo ekvivalent, OS MS Win 10, reproduktory, polohovacie zariadenie (napr. myš), USB 2.0 port, obrazovka min. 15“, grafický výstup (napr.  HDMI, pre skupinovú výuku)

Výrobca: ACDET USA, www.acdet-absim.com

Cena: na vyžiadanie