Systém pre debriefing a manažment simulácií Medcam

Medcam® je intuitívny systém pre debriefing a skúšky OBSE (organisational – based self-esteem) , vytvorený na základe najnovších technológií, znalostí a skúseností riadiacich pracovníkov, technikov a inštruktorov medicínskych simulácií. Systém založený na audio-video zázname a tiež komplexný nástroj na správu scenárov, hodnotiacich aktivít alebo skúšok.

Vlastnosti a možnosti systému Medcam:

– nahrávanie, prehrávanie, živý prenos aktuálnych simulácií

– obojsmerná audio komunikácia s akoukoľvek miestnosťou zahrnutou v systéme

– možnosť prehrávania špeciálnych zvukových efektov v simulačných miestnostiach

– vytváranie verných simulácií na základe scenárov, ukladanie scenárov a ľahký prístup k nim, vytváranie skúšky OBSE s priradenými kontrolnými zoznamami

– študentský panel umožňujúci zobrazenie scenára a obojsmernú výmenu dokumentácie

– možnosť objednania na vyšetrenie a vytvorenie vlastnej dokumentácie študentom

– integrácia s high fidelity simulátormi od renomovaných svetových výrobcov

– snímanie obrazu z virtuálnych monitorov pacienta a iných zdrojov obrazu

– kompatibilita so systémom Medcam PRO pre manažment medicínskych simulačných centier

    Výrobca: Medcam Simulations Systems, Poľsko, www.medcam.net.pl/en/products/medcam

    Cena: na vyžiadanie