Endoskopický simulátor EndoVision

EndoVision simulátor endoskopických procedúr umožňuje realistický hands – on tréning v bezpečnom prostredí. Ponúka výber modulov na tréning jemnej motoriky a psychomotorických zručností, diagnostických a terapeutických procedúr, široký výber pacienstkych scenárov na zdokonaľovanie manuálnych aj kognitívnych schopností. Bronchoskopia, gastroskopia a kolonoskopia, nástroje blízke reálnym, interaktívny 3D anatomický atlas, prepracované edukačné texty a videá, automatické zálohovanie procedúr na kvalitné hodnotenie tréningu a vývoja zručností.

Vybavenie a software:

– 2 fullHD displeje, jeden z nich dotykový pre všetky ovládacie prvky

– verne prispôsobený gastroskop, bronchoskop, kolonoskop

– interaktívny 3D atlas anatómie s presným sledovaním nástrojov v reálnom čase

– 3D grafika s vysokým rozlíšením

– haptická spätná väzba pre realistický odpor tkaniva

– vysoko presný systém sledovania nástrojov bez oneskorenia poskytuje presnú a hladkú odozvu všetkých pohybov

– detailné automatické zaznamenávanie všetkých krokov počas procedúry s možnosťou spätného prehrávania a analýzy výkonu

– podrobné štatistiky po každom výkone

– tréningové a skúškové režimy 

– široké portfólio reálnych pacientských prípadov

– súbor virtuálnych tipov s videami, textami a vizuálnymi podnetmi k správnemu prevedeniu procedúr

– manažment komplikácií spôsobených konaním praktikanta alebo nepredvídanými okolnosťami

– pedále na koaguláciu a elektrickú disekciu

– mobilná základňa na kolieskach

Bronchoskopický modul:

– umožňuje tréning manipulačných zručností s bronchoskopom v reálnom anatomickom prostredí a ďalších zásadných zručnosti ako transbronchiálnej ihlovej apsirácie (TBNA) a TBNA pod endobronchiálnou UZ kontrolou (EBUS-TBNA)
– ozrejmenie znalosti anatómie v bronchoskopii

– tréning ručností manipulácie s endoskopickými nástrojmi – bioptické kliešte, endoloop, kontrola koagulátora (monoelektrická a argónová plazmová jednotka), kliešte na uchopenie predmetu, punkčná ihla

– tréning v diagnostickej bronchoskopii – biopsia, bronchoalveolárna laváž, pediatrická bronchoskopia, rutinné endoskopické zručnosti

– tréning v terapeutickej bronchoskopii – balónová dilatácia, kontrola krvácania, odstránenie cudzieho telesa, polypektómia, stentovanie

Modul endoskopie horného GITu 

– tréning zásadných zručností v gastroskopii – manipulácie s gastroskopom v reálnom anatomickom prostredí, používanie bioptických klieští, klieští na uchopenie predmetu, injekčnej ihly, riadenie koagulátora (monoelektrická a argónová plazmová jednotka)

– tréning terapeutických výkonov v gastroskopii – balónová dilatácia, odstránenie cudzieho telesa, stentovanie

– tréning v diagnostickej gastroskopii – ezofagogastrodyodenoscopia (EGDS),  endoskopická retrográdna cholangiopankreatografia (ERCP), endoskopická ultrasonografia

Modul endoskopie dolného GIT

–  zdokonaľovanie zásadnýh zručností v kolonoskopii – manipulácie s kolonoskopom v reálnom anatomickom prostredí, kolonoskopická navigácia, schopnosti hodnotenia slizníc, zručnosti vizualizácie patológie, zamerávanie v kolonoskopii

– tréning sigmoidoskopie – anatómia, diagnostická kolonoskopia, biopsia v kolonoskopii

– terapeutická kolonoskopia – polypektómia, endoskopická resekcia sliznice

 

Výrobca: MedVision, Japonsko, www.medvisiongroup.com/endovision.html

Cena: na vyžiadanie