Hybridný laparoskopický simulátor Apex Pro

                              

Prvý laparoskopický simulátor prispôsobený nielen dospelej chirurgii ale aj potrebám detských chirurgov. Ponúka možnosť kombinácie trénigu vo virtuálnej realite a na fyzických anatomických modeloch či výukových moduloch. Oproti simulátoru Apex ponúka naviac pediatrický tréningový program v troch najčastejších  výkonoch v novorodeneckom a kojeneckom veku (atrézia pažeráka, pyeloplastika a pyloromyotómia). Komplexné výukové vidomateriály od zvládnutia základných zručností až po zložité procedúry a navigáciu v anatómii aj novorodeneckých operácií. Pracovné podmienky s prispôsobením aj novorodeneckému pacietovi.  Automatická analýza výkonu, spätná väzba v reálnom čase, návrhy na zlepšenie, krivky vývoja zručností.

Software (SW):

– 3 aktuálne dostupné pediatrické operácie vo virtuálnej realite (VR) : atrézia pažeráku, pyeloplastika, pyloromyotómia

– 10 ďalších postupov/operácií vo VR: cholecystektómia, apendektómia, Nissenova fundoplikácia, prostatektómia, hysterektómia, nefrektómia, ovariálne procedúry, adnexotómia, sleeve reasekcia žalúdka, Roux-en-Y žalúdkový by-pass  (3 podľa vlastného výberu v cene)

– VR procedúry vo vývoji: pľúcna lobektómia, sigmoidectómia, hemikolektómia, splenektómia, inguinálna hernia, hernia v jazve

fyzické tréningové modely pediatrických procedúr: thorakoskopická operácia atrézie pažeráka, pyeloplastika, pyloromyotómia

– 8 fyzických tréningových modelov ďalších procedúr: apendektómia, cholecystektómia, prostatektómia, odstránenie ovariálnej cysty, myomektómia, hysterektómia, tvorba vaginálnej manžety, nefron sparing nefrektómia, ďalšie vo vývoji (3 podľa vlastného výberu v cene)

– 5 tréningových modulov na viac ako 46 výukových úloh/cvičení od manuálnych zručností začiatočníkov až po pokročilé šitie – zručnosť pri manipulácii s drobnými predmetmi a ich umiestňovaní, navliekanie, napínanie, strihanie, viazanie, chirurgická preparácia a šitie na rôznej úrovni až po anastomózy atď, tvorba nových úloh

– softvér zaznamenáva a vyhodnocuje celkom 13 objektívnych parametrov vrátane:  čas potrebný na zvládnutie úlohy, efektivita pohybov v operačnom poli, „plynulosť“ pohybu, aktivita/pasivita, viditeľnosť nástrojov v zornom poli, symetria zapojenia ľavá a pravá ruka, akcelerácia pri pohyboch atď

– jednotlivé tréningové parametre sa vyhodnocujú a graficky zobrazujú v reálnom čase, ako aj v súhrne po skončení cvičenia, vývoj v čase (“krivky učenia”)

– SW umožňuje prehrávanie videozáznamu cvičenia súčasne so zobrazením jednotlivých hodnotených parametrov, možnosť exportovať videozáznam a namerané tréningové dáta – veľmi užitočné pre klinický výzkum

– neobmedzený počet užívateľských účtov a individuálne vyhodnocovanie výsledkov cvičenia, ich vývoj v čase (údaje o tréningu a “krivky učenia” jednotlivcov)

– doživotná SW licencia, žiadne predplatné

– možnosť rozšírenia na sieťové riešenie s jednou inštruktorskou stanicou pre sledovanie aktivity a/alebo streamovanie výučby

Hardware:

– 2 reálne laparoskopy s elektricky nastaviteľným uhlom 0° a 30° pre realistickejšiu tréningovú skúsenosť, možnosť práce s asistentom, ktorý používá kameru ako pri chirurgickom zákroku, skutočný detský laparoskop s priemerom 5 mm

– reálny endoskopický zdroj svetla cez optický kábel pripojený k laparoskopu-

– 27“ dotykový monitor s prídavnou klávesnicou, na rotačnom ramene umožňujúcom tréning z rôznych prístupov

– 15 vstupných portov pre kameru a laparoskopické nástroje s integrovanými detektormi pohybu, z toho 3 pediatrické porty so zmenšenou vzdialenosťou 4,5 cm

– trokary prispôsobené na prácu aj s 3 mm nástrojmi (+ 5mm)

– 5 reálnych laparoskopických nástrojov 5 mm (ihelec, grasper, nožnice, disektor, aplikátor klipov) + sada pediatrických nástrojov 3 mm

– VR nástroje: zošívačka, hák, odsávač – irigátor, bipolárny grasper, ultrasonický skalpel, vessel sealer

– možnosť použitia elektrochirurgie vo VR (cut / coagulation)

– stabilný stojan s uzamykateľnými kolieskami a elektricky nastaviteľnou výškou operačného poľa, šuflík so systémom automatického zavedenia a nastavenia     tréningového modulu

Výrobca: Laparo Medical Simulators, Wroclav, Poľsko, https://laparosimulators.com/

Cena: na vyžiadanie