Hybridný laparoskopický simulátor Apex

LAPARO APEX hybridný laparoskopický simulátor ponúka unikátnu kombináciu tréningu vo virtuálnej realite a na fyzických moduloch čím umožňuje sa čo najbližšie priblížiť reálnym operáciám. Komplexné tréningové možnosti od zvládnutia základných motorických zručností a koordinácie až po pokročilé procedúry na modeloch fyzických a vo virtuálnej realite, vyvinutých v spolupráci s odborníkmi a praktikujúcimi chirurgami.  Virtuálne simulácie umožňujú naviac poskytnúť pohľad na intraoperatívnu anatómiu, poskytujú prostredie pre učenie jednotlivých krokov chirurgických procedúr, umožňujú simuláciu tekutín (krvácanie, odsávanie, irigácia). Softvér vykonáva automatickú analýzu postupu so zaznamenaním chýb a návrhov na zlepšenie, možnosť sledovania rozvoja zručností v čase. VR s výhodou zníženia výdavkov na spotrebný materiál.

Software (SW):

– 10 aktuálne dostupných operácií vo virtuálnej realite: cholecystektómia, apendektómia, Nissenova fundoplikácia, prostatektómia, hysterektómia, nefrektómia, ovariálne procedúry, adnexotómia, sleeve reasekcia žalúdka, Roux-en-Y žalúdkový by-pass  (3 podľa vlastného výberu v cene)

ďalšie VR procedúry vo vývoji : pľúcna lobektómia, sigmoidectómia, hemikolektómia, splenektómia, inguinálna hernia, hernia v jazve

– 8 silikónových tréningových modelov procedúr: apendektómia, cholecystektómia, prostatektómia, odstránenie ovariálnej cysty, myomektómia, hysterektómia, tvorba vaginálnej manžety, nefron sparing nefrektómia, ďalšie vo vývoji (3 podľa vlastného výberu v cene)

5 tréningových modulov na viac ako 46 výukových úloh/cvičení od manuálnych zručností začiatočníkov až po pokročilé procedúry – zručnosť pri manipulácii s drobnými predmetmi a ich umiestňovaní, navliekanie, napínanie, strihanie, viazanie, chirurgická preparácia a šitie na rôznej úrovni – až po sliding knot a anastomózy, tvorba nových úloh

– softvér zaznamenáva a vyhodnocuje celkom 13 objektívnych parametrov vrátane:  čas potrebný na zvládnutie úlohy, efektivita pohybov v operačnom poli, „plynulosť“ pohybu, aktivita/pasivita, viditeľnosť nástrojov v zornom poli, symetria zapojenia ľavá a pravá ruka, akcelerácia pri pohyboch atď

– jednotlivé tréningové parametre sa vyhodnocujú a graficky zobrazujú v reálnom čase, ako aj v súhrne po skončení cvičenia, vývoj v čase (“krivky učenia”)

– SW umožňuje prehrávanie videozáznamu cvičenia súčasne so zobrazením jednotlivých hodnotených parametrov, možnosť exportovať videozáznam a namerané tréningové dáta – veľmi užitočné pre klinický výzkum

– neobmedzený počet užívateľských účtov a individuálne vyhodnocovanie výsledkov cvičenia, ich vývoj v čase (údaje o tréningu a “krivky učenia” jednotlivcov)

– doživotná SW licencia, žiadne predplatné

– možnosť rozšírenia na sieťové riešenie s jednou inštruktorskou stanicou pre sledovanie aktivity a/alebo streamovanie výučby

Hardvér:

– unikátna full HD kamera 1080p s možnosťou el. nastaviteľného uhla 0°, 30°, 45 °, zaostrovací prstenec, digitálny zoom, nastavenia kontrastu a jasu, možnosť premiestnenia do 1 z 8 portov pomocou pohyblivého ramena, s možnosťou fixácie pre individuálny tréning aj bez fixácie na prácu s asistentom

– 27“ dotykový monitor s prídavnou klávesnicou, na rotačnom ramene umožňujúcom tréning z rôznych prístupov

– 8 vstupných portov pre kameru a laparoskopické nástroje s integrovanými detektormi pohybu

– 5 reálnych laparoskopických nástrojov 5 mm (ihelec, grasper, nožnice, disektor, aplikátor klipov)

– VR nástroje: zošívačka, hák, odsávač – irigátor, bipolárny grasper, ultrasonický skalpel, diatermický vessel sealer

– možnosť použitia elektrochirurgie vo VR (cut / coagulation)

– stabilný stojan s uzamykateľnými kolieskami a elektricky nastaviteľnou výškou operačného poľa, šuflík so systémom automatického zavedenia a nastavenia     tréningového modulu

Výrobca: Laparo Medical Simulators, Wroclav, Poľsko, https://laparosimulators.com/

Cena: na vyžiadanie