Kardiopulmonálny auskultačný simulátor Harvey

 

 

Figurína reálnej veľkosti pre simuláciu auskultačného vyšetrenia srdcových oziev a šelestov, ventilačných fenoménov, palpáciu pulzu na krku a končatinách, meranie krvného tlaku. Možnosť prehrávania cez reproduktory alebo využitia individuálnych „vzdialených študentských fonendoskopov“. Výukový program – minimálne 40 kardiologických patológií, 50 simulovaných pacientských prípadov. Didaktický software vysvetľujúci vznik auskultačných fenoménov a patofyziológiu jednotlivých nálezov.

 

– 50 rôznych pacientskych scenárov – auskultačné nálezy srdca a pľúc vrátane fyziologických (min. 40 rôznych diagnóz – korelujúce nálezy vrátane hodnôt krvného tlaku, pulzácie…) * zoznam nižšie

– 10 štandardizovaných pacientských prípadov na praktickú výuku vrátane výukových textov  (Mild systolic heart failure, Mild diastolic heart failure, Mild mitral regurgitation (variant), Moderate mitral regurgitation, Mild aortic regurgitation, Ischemic cardiomyopathy, Moderate aortic stenosis, Pulmonary embolism, Cor pulmonale, Aortic stenosis and regurgitation)

– každý pacientský prípad /scenár zahŕňa anamnézu, fyzikálne nálezy, výsledky laboratórnych a ďalších pomocných vyšetrení, konzervatívne /chirurgické riešenie

– elektronické snímanie polohy stetoskopu na vyšetrovanej figuríne

– 9 auskultačných oblastí na vyšetrenie: 4 základné (pľúcna, aortálna, trikuspidálna a mitrálna chlopňa) + 5 pre iradiáciu; možnosť zmeny úrovne hlasitosti pre každý auskultačný nález

– 6 auskultačných oblastí na vyšetrenie dýchania s rôznym nálezom pre tú istú diagnózu

– simulovaný pulz s možnosťou zmeny jeho amplitúdy (lokality: a. femoralis, a. radialis, a. brachialis, a. carotis a v. jugularis – všetko bilaterálne)

– simulované dýchacie pohyby (pohyby hrudníka) + simulované pohyby prekordia

– možnosť merania krvného tlaku na hornej končatine auskultačnou metódou (rôzne hodnoty krvného tlaku zodpovedajúce aktuálne zvolenej diagnóze)

 V rámci doplnkového príslušenstva:

– možný bezdrôtový prenos audio signálu, individuálne in-ear posluchové prijímače pre študentov – simulované stetoskopy, audio signál v reálnom čase identický so       signálom skúšajúceho

– dostupnosť elektronických učebných materiálov, didaktického softvéru s komplexným spracovaním metodiky auskultačného vyšetrenia a patofyziológie jednotlivých    nálezov s využitím simulátoru

– notebook s nainštalovaným vzdelávacím materiálom pre výuku pomocou simulátoru

 *Harvey poskytuje komplexnú výuku realistickým simulovaním až 50 rôznych nálezov od normálnych a jednoduchých až po komplexné patológie:

 • Introductory program
 • Normal (60 and 90 bpm)
 • Innocent murmur (60 and 90 bpm)
 • Aortic valve sclerosis
 • Hypertension (60 and 90 bpm)
 • Angina pectoris
 • Acute inferior myocardial infarction
 • Acute anterior myocardial infarction
 • Ventricular aneurysm
 • Mitral valve prolapse (MVP) (60 and 90 bpm)
 • MVP, isolated click and murmur
 • Mitral regurgitation, chronic
 • Mitral regurgitation, mild (60 and 90 bpm)
 • Mitral regurgitation, mild (variant)
 • Mitral regurgitation, acute
 • Mitral stenosis (MS) with severe tricuspid regurgitation (TR)
 • MS with mild TR (60 and 90 bpm)
 • Mitral stenosis and regurgitation
 • Aortic regurgitation, chronic (60 and 90 bpm)
 • Aortic regurgitation, acute
 • Aortic stenosis (60 and 90 bpm)
 • Hypertrophic obstructive cardiomyopathy
 • Cardiomyopathy (60 and 90 bpm)
 • Acute pericarditis (60 and 90 bpm)
 • Primary pulmonary hypertension
 • Atrial septal defect
 • Ventricular septal defect
 • Patent ductus arteriosus
 • Pulmonary stenosis
 • Coarctation of the aorta
 • Tetralogy of Fallot
 • Coronary disease with heart failure
 • Mild systolic heart failure
 • Mild diastolic heart failure
 • Moderate mitral regurgitation
 • Moderate aortic stenosis
 • Mild aortic regurgitation
 • Aortic stenosis and regurgitation
 • Pulmonary embolism
 • Cor pulmonale

Výrobca:  Gordon Center Miami, USA, www.gordoncenter.miami.edu/harvey

Cena: na vyžiadanie