Laparo Advance – varianta portable a training station

Varianta Laparo Advance portable obsahuje:

 •  trenažér Laparo Advance verzia Expert: integrovaná Full HD 1080p USB kamera, pohyblivá vo všetkých smeroch, uhol 30°, s možnosťou fixácie pre individuálny nácvik (samostatná fixácia hĺbky inzercie a natočenia kamery), integrovaný vnútorný LED zdroj osvetlenia boxu (viď katalóg Laparoskopický simulátor Advance)
 • integrovaný počítač s dotykovým monitorom a nainštalovaným softwaerom
 • pohyblivé rameno k pripevneniu počítača na stôl
 • 5 rozličných výukových laparoskopických nástrojov (ihelec, grasper, nožničky, disektor, klipovač)
 • 5 rozličných tréningových modulov  – manipulácia s drobnými predmetmi a ich umiestňovanie, navliekanie, viazanie, tenzia, nácvik chirurgickej disekcie a šitia
 • 1 univerzálny modul – držiak s magnetickým uchytením  pre možnosť fixácie špeficických výukových pomôcok, umelej kože, tkaninových modelov, vlastných tréningových materiálov
 • komplexne spracovaný výukový videomateriál k jednotlivým modulom  – všetky 4 praktické kurzy – 46 praktických úloh na nácvik základných aj pokročilých laparoskopických zručností až po pokročilé techniky šitia

Varianta Laparo Advance training station obsahuje:

 • trenažér Laparo Advance verzia Expert: integrovaná Full HD 1080p USB kamera, pohyblivá vo všetkých smeroch, uhol 30°, s možnosťou fixácie pre individuálny nácvik (samostatná fixácia hĺbky inzercie a natočenia kamery), integrovaný vnútorný LED zdroj osvetlenia boxu (viď katalóg Laparoskopický simulátor Advance)
 • samostatná tréningová stanica vybavená all-in-one počítačom s dotykovým monitorom a nainštalovaným softwaerom
 • stojan s výškovo nastaviteľným sklápateľným stolíkom a uzamykateľnými kolieskami, umožňujúcim jednoduché premiestňovanie
 • 5 rozličných výukových laparoskopických nástrojov (ihelec, grasper, nožničky, disektor, klipovač)
 • 5 rozličných tréningových modulov  – manipulácia s drobnými predmetmi a ich umiestňovanie, navliekanie, viazanie, tenzia, nácvik chirurgickej disekcie a šitia
 • 1 univerzálny modul – držiak s magnetickým uchytením  pre možnosť fixácie špeficických výukových pomôcok, umelej kože, tkaninových modelov, vlastných tréningových materiálov
 • komplexne spracovaný výukový videomateriál k jednotlivým modulom  – všetky 4 praktické kurzy – 46 praktických úloh na nácvik základných aj pokročilých laparoskopických zručností až po pokročilé techniky šitia

Výrobca: Laparo Medical Simulators, Wroclav, Poľsko, https://laparosimulators.com/

Cena: na vyžiadanie