Laparoskopický simulátor Advance verzia Expert

Laparoskopický trenažér v tvare nepriehľadného boxu, s výukovým laparoskopickým inštrumentáriom, full HD kamerou a softvérovým prostredím pre zobrazovanie a záznam činnosti v operačnom poli na obrazovke počítača. Sada 5 laparoskopických nástrojov, 6 tréningových modulov, komplexný výukový videomateriál k jednotlivým úlohám od nácviku obratnosti až po pokročilé šitie – v cene prístup k LAPARO ACADEMY = online platforma s jedinečnými úlohami a tréningovými návodmi. 

 • Trenažér Laparo Advance verzia Expert:

  – integrovaná Full HD 1080p USB kamera, pohyblivá vo všetkých smeroch, uhol 30°, s možnosťou fixácie pre individuálny nácvik (samostatná fixácia hĺbky inzercie a natočenia kamery)

  – integrovaný vnútorný LED zdroj osvetlenia boxu

  – tvar trenažéru a usporiadanie vstupných portov pre laparoskopické nástroje zodpovedá insuflovanej abdominálnej oblasti pacienta

  – 10 vstupných portov pre zavedenie laparoskopických nástrojov, možnosť použiť reálne inštrumentárium (porty pre 5mm aj 10 mm nástroje)

  – 5 rozličných výukových laparoskopických nástrojov (ihelec, grasper, nožničky, disektor, klipovač)

  – výukové moduly pre nácvik jednotlivých zručností miniinvazívnej chirurgie –  umiestnenie na dno boxu s magnetickým uchytením:

    6 rozličných tréningových modulov  – manipulácia s drobnými predmetmi a ich umiestňovanie, navliekanie, viazanie, tenzia, nácvik chirurgickej disekcie a šitia

  – 46 praktických úloh na nácvik základných aj pokročilých laparoskopických zručností až po pokročilé techniky šitia

  – komplexne spracovaný výukový videomateriál k jednotlivým modulom a úlohám – online Laparo academy k stiahnutiu v cene

  –  sledovanie činnosti v operačnom poli v reálnom čase, meranie času, možnosť záznamu a prehrávania vo forme videa

  – 1 univerzálny modul – držiak s magnetickým uchytením  pre možnosť fixácie špeficických výukových pomôcok, tkaninových modelov, vlastných tréningových materiálov

  – možnosť jednoduchého uchytenia (manipulácia jednou rukou) výukových modulov  na rozličných pozíciách vo vnútri boxu

Výrobca: Laparo Medical Simulators, Wroclav, Poľsko, https://laparosimulators.com/

Cena: na vyžiadanie