Laparoskopický simulátor Advance verzia Expert Plus

Laparoskopický trenažér v tvare nepriehľadného boxu, s výukovým laparoskopickým inštrumentáriom, full HD kamerou a softvérovým prostredím pre zobrazovanie a záznam činnosti v operačnom poli na obrazovke počítača. Sada 5 laparoskopických nástrojov, 6 tréningových modulov, oproti verzii Expert naviac 6 tréningových modelov operačných procedúr, komplexný výukový videomateriál k jednotlivým úlohám od nácviku obratnosti až po pokročilé šitie a prevedenie konkrétnych laparoskopických procedúr – v cene prístup k LAPARO ACADEMY = online platforma s jedinečnými úlohami a tréningovými návodmi. Modely ďalších laparoskopických procedúr sú vo vývoji. 

 • Trenažér Laparo Advance verzia Expert Plus:

  oproti verzii Expert naviac 6 tréningových modelov procedúr:

  • gynekológia – odstránenie ovariálnej cysty, odstránenie myomu, tvorba/oprava vaginálnej manžety
  • všeobecná chirurgia – cholecystektómia, apendektómia
  • urológia – prostatektómia
  • modely ďalších laparoskopických procedúr vo vývoji

  ďalšie špecifikácie totožné s verziou Expert :

  – integrovaná Full HD 1080p USB kamera, pohyblivá vo všetkých smeroch, uhol 30°, s možnosťou fixácie pre individuálny nácvik (samostatná fixácia hĺbky inzercie a    natočenia kamery)

 • – integrovaný vnútorný LED zdroj osvetlenia boxu
 • – tvar trenažéru a usporiadanie vstupných portov pre laparoskopické nástroje zodpovedá insuflovanej abdominálnej oblasti pacienta- 10 vstupných portov pre zavedenie laparoskopických nástrojov, možnosť použiť reálne inštrumentárium (porty pre 5mm aj 10 mm nástroje)

  – 5 rozličných výukových laparoskopických nástrojov (ihelec, grasper, nožničky, disektor, klipovač)

  – výukové moduly pre nácvik jednotlivých zručností miniinvazívnej chirurgie –  umiestnenie na dno boxu s magnetickým uchytením:

    6 rozličných tréningových modulov  – manipulácia s drobnými predmetmi a ich umiestňovanie, navliekanie, viazanie, tenzia, nácvik chirurgickej disekcie a šitia

  – 46 praktických úloh na nácvik základných aj pokročilých laparoskopických zručností až po pokročilé techniky šitia a prevedenie laparoskopických procedúr

  – komplexne spracovaný a prehľadne členený výukový videomateriál k jednotlivým modulom, úlohám a procedúram – online Laparo academy k stiahnutiu v cene

  –  sledovanie činnosti v operačnom poli v reálnom čase, meranie času, možnosť záznamu a prehrávania vo forme videa

  – 1 univerzálny modul – držiak s magnetickým uchytením  pre možnosť fixácie špeficických výukových pomôcok, tkaninových modelov, vlastných tréningových       materiálov

  – možnosť jednoduchého uchytenia (manipulácia jednou rukou) výukových modulov  na rozličných pozíciách vo vnútri boxu

Výrobca: Laparo Medical Simulators, Wroclav, Poľsko, https://laparosimulators.com/

Cena: na vyžiadanie