Laparoskopický simulátor Analytic

LAPARO Analytic je laparoskopický simulátor s ultra presnou analýzou tréningu založenou na originálnych elektronických senzoroch. Umožňuje zvýšiť efektivitu tréningu sledovaním rozvoja svojich zručností v reálnom čase a následným zdokonaľovaním techniky. Po ukončení tréningovej úlohy analyzuje výsledky vo viacerých relevantných parametroch a ich koreláciu s videozáznamom. Záznam parametrov pre každú ruku zvlášť, možnosť úpravy tréningu tak, aby vyhovoval tréningovému plánu. Súčasťou softvéru je online platforma LAPARO ACADEMY s jedinečnými úlohami a návodmi na prevedenie tréningu.

– nepriehľadný box s integrovanou kamerou umožňujúci sledovať činnosti v operačnom poli na obrazovke počítača – all in one 23,8″ full HD dotykový monitor

– integrovaná full HD kamera, guľový kĺb – pohyblivá všetkými smermi, nastaviteľný uhol 0° / 30°, s možnosťou fixácie pre individuálny tréning

– 8 vstupných portov pre zavedenie laparoskopických nástrojov, 2 elektronické trokáre (2x5mm)

– 5 reálnych laparoskopických nástrojov (ihelec, grasper, nožnice, disektor, aplikátor klipov) s integrovanými detektormi pohybu

– tréningové moduly s jednoduchým magnetickým uchytením na vnútorné dno simulátora

–  5 tréningových modulov:  manipulácia s drobnými predmetmi a ich umiestňovanie, navliekanie, napínanie, strihanie, viazanie, chirurgická preparácia a základné a pokročilé šitie)

– možnosť využitia modelov konkrétnych laparoskopických procedúr (k dokúpeniu)

  • gynekológia – odstránenie ovariálnej cysty, odstránenie myomu, hysterektómia, tvorba/oprava vaginálnej manžety
  • všeobecná chirurgia – cholecystektómia, apendektómia
  • urológia – prostatektómia, nephron sparing nefrektómia
  • modely ďalších laparoskopických procedúr vo vývoji

– modul viacúčelového držiaka s jednoduchým pripevnením na dno boxu – umožňuje polohovanie špecifických učebných pomôcok, modelov tkanív, vlastných školiacich materiálov

stabilný stojan s uzamykateľnými kolieskami a elektricky nastaviteľnou výškou operačného poľa

– softvér s komplexnými prehľadne členenými výukovými videomateriálmi rozdelenými do 5 úrovní pokročilosti, 46 predefinovaných tréningových cvičení, návod na jednotlivé úlohy , umožňuje tvorbu nových úloh

– kompletné učebné osnovy – od manuálnych zručností začiatočníkov až po pokročilé procedúry 

– softvér pri každom tréningu zaznamenáva a vyhodnocuje celkom 13 paramentrov: čas potrebný na zvládnutie úlohy, efektivita pohybov v operačnom poli, „plynulosť“ pohybu, aktivita/pasivita, viditeľnosť nástrojov v zornom poli kamery, symetria zapojenia ľavá a pravá ruka, prudké pohyby/ akcelerácia atd.

–  parametre sa vyhodnocujú a graficky zobrazujú v reálnom čase, ako aj v súhrne po skončení cvičenia – SW umožňuje prehrávanie videozáznamu súčasne s priebehom jednotlivých hodnotených parametrov, schopný exportovať videozáznam a namerané tréningové dáta

– neobmedzený počet užívateľských účtov, administrátorský účet, individuálne vyhodnocovanie výsledkov tréningu, ich vývoj v čase (údaje o tréningu a “krivky učenia” jednotlivcov)

– doživotná licencia na softvér, žiadne predplatné, možnosť rozšírenia na sieťové riešenie s jednou inštruktorskou stanicou pre sledovanie aktivity a/alebo streamovanie výučby až pre 10 lektorov súčasne     

Výrobca: Laparo Medical Simulators, Wroclav, Poľsko, https://laparosimulators.com/

Cena: na vyžiadanie