Medicínske simulácie vo virtuálnej realite SimX

Jednoduché, užívateľsky priaznivé bezdrôtové riešenie pre efektívny nácvik postupov, diferenciálne diagnostického premýšľania, komunikácie a tímoveho manažmentu. Možnosť zapojenia viacerých participantov do simulácie (aj vzdialene). Dostupné pacientske prípady z rôznych špecializácií a úrovní zdravotnej starostlivosti rozdelené do sérií (prednemocničná, lekárska nemocničná, sesterská…). SimX ponúka viac ako 150 pacientskyh scenárov, viac ako 30 prostredí, viac ako 300 nástrojov, prostriedkov a postupov. Možnosť tvorby vlastných pacientskych scenárov.

Možnosť zakúpenia pacientskych scenárov rozdelených do sérií:

  • séria SimX Virtual Manikin – pre doktorov, študentov medicíny. Virtuálna figurína môže reagovať a interagovať so študentami v snahe lepšie získať a udržať si klinické zručnosti a znalosti. Dostupné sú prípady z rôznych špecializácií a rôznych častí diagnostického a terapeutického procesu.
  • Séria VR EMR – prednemocničná zdravotná starostlivosť, záchranné systémy. Pomocou tréningového systému VR môžu záchranári, študenti záchranárstva a ďalší pracovníci záchranného systému trénovať náročné situácie, ako sú hromadné nehody a nešťastia, aby sa pripravili na výzvu kontroly úrovne stresu a zdokonaľovania schopností rýchleho rozhodovania. SimX vytvoril komplexný učebný plán na poskytovanie pohlcujúcich scenárov.
  • Séria VR pre simulačnú výuku sestier.
  • Séria VR pre simulačnú výuku vo vojenskej medicíne.

V priebehu simulácie v reálnom čase moderátori simulácie upravujú scenár tak, aby vyhovoval potrebám študentov. Pomocou virtuálnej figuríny si moderátori prispôsobujú a ovládajú:

– vzhľad pacienta (demografické údaje, vek a pohlavie)

– prostredie (nemocnica, ambulancia, sanitka, letecký transport…)

– životné funkcie pacienta

– animácie pacientov

– laboratórne a zobrazovacie výsledky

– nálezy fyzikálneho vyšetrenia

– dialóg s pacientom a ďalšími postavami

– konečnú diagnózu respektíve štádium, do ktorého sa prípad vyvinie

– v sérii vojenskej medicíny tréning postupu pri použití chemických, biologických, nukleárnych a výbušných zbraní

Výrobca: SimX,USA, www.simxvr.com

Cena: na vyžiadanie