Mobilný A-V a debriefingový systém Medcam

Medcam mobilný audio-vizuálny debriefingový systém umožňuje simulačnú výuku na vyššej úrovni bez obmedzení spojených s priestorovými pomermi a miestom konania. Vďaka mobilnému prevedeniu umožňuje jednoduchý presun medzi miestnosťami či budovami. Je to kompletná mobilná inštruktorská stanica s možnosťou použitia kdekoľvek s dostupným pripojením do elektrickej siete.

Dve integrované pan-tilt-zoom kamery poskytujú excelentné zorné pole, možné pripojenie aj ďalších externých kamier. Vysokokvalitné mikrofóny zabezpečujú kvalitný zvuk a Medcam SW systém umožňuje efektívne zaznamenávanie, archiváciu a vyhodnotenie simulácií/výukových aktivít. Medcam systém je založený na audio-video záname s možnosťou živého prenosu simulácií a tiež komplexný nástroj na správu scenárov, hodnotiacich a skúškových protokolov.

Medcam Mobile je vhodný aj na samovýuku, kedy študent može pozerať edukačné video návody a súčasne prevádzať procedúru na mobilnej stanici. Študenti navzájom si môžu verifikovať získané zručnosti počas procedúry na zozname prostredníctvom dotykového monitoru.

Vhodný na vykonávanie skúšky OSCE (hodnotenie klinických kompetencií metódou objektívnej a štrukturovanej skúšky) – výhodou je mobilita, video záznam a hodnotenie študentov, všetky video záznamy, elektronické skriptá, výsledkové listy, protokoly môžu byť jednoducho archivované a uložené na lokálny centrálny server.

Konštrukcia pracovnej stanice z nehrdzavejúcej ocele zabezpečuje trvácnosť, výškovo nastaviteľný stojan poskytuje možnosť nastavenia do pohodlnej pozície, priestranný šuflík poskytuje priestor na uskladnenie vybavenia a doplnkov.

Vlastnosti a možnosti A-V a debriefingového systému Medcam:

– nahrávanie, prehrávanie, živý prenos aktuálnych simulácií

– obojsmerná audio komunikácia s akoukoľvek miestnosťou zahrnutou v systéme

– možnosť prehrávania špeciálnych zvukových efektov v simulačných miestnostiach

– vytváranie verných simulácií na základe scenárov, ukladanie scenárov a ľahký prístup k nim

– študentský panel umožňujúci zobrazenie scenára a obojsmernú výmenu dokumentácie

– možnosť objednania na vyšetrenie a vytvorenie vlastnej dokumentácie študentom

– integrácia s high fidelity simulátormi od renomovaných svetových výrobcov

– snímanie obrazu z virtuálnych monitorov pacienta a iných zdrojov obrazu

– program pre vytváranie scenárov pre hodnotenie klinických kompetencií metódou objektívnej a štrukturovanej skúšky (OSCE)

– kompatibilita so systémom Medcam PRO pre manažment medicínskych simulačných centier

    Výrobca: Medcam Simulations Systems, Poľsko, www.medcam.net.pl/en/products/medcam

    Cena: na vyžiadanie