Profesionálny debriefingový systém QubeAVPRO lan light

Qube AVPRO lan light je kompletný audio-video systém s qubeAVpro systémom na zvýšenie efektu tréningu a učenia. Pomocou tohto debrífingového systému je možné analyzovať simuláciu (tréningový scenár) zo všetkých uhlov pohľadu, voliteľne až s tromi kamerami. Pomocou stacionárneho mikrofónu (Voice of God) môže inštruktor vždy dávať pokyny alebo komentáre k priebehu simulácie. Vysokokvalitný audio-video softvér umožňuje prepínať medzi kamerami, približovať/odďaľovať pohľad a nahrávať záznamy zo všetkých kamier pre neskoršiu analýzu.

– software umožňuje simultánne zaznamenávať pohľad z kamery a monitor pacienta 

– farebné značky umožňujú inštruktorovi kedykoľvek označiť dôležité situácie v simulácii, aby mal ešte rýchlejší prístup ku kľúčovým bodom pri debriefingu

– videozáznam možno ovládať cez iPad, aby bola analýza ešte intuitívnejšia

– inštruktor môže ľahko pristupovať ku všetkým nastaveniam kamery, aby sa z debriefingu stal interaktívny zážitok

Produkt obsahuje:

MacBook Pro 13″ so softvérom qube AVpro

3x HD kamera

1x mikrofón „Boží hlas“

1x klávesnica Marker

Dodáva sa s puzdrom Rugged-Case

Dostupnosť qubeCLOUD – platforma, ktorá umožňuje vytvárať, upravovať a uvoľňovať simulačné scenáre

    Výrobca: Skillqube GmbH, Rauenberg, Nemecko, https://en.skillqube.com/qubeavprolanlight/

    Cena: na vyžiadanie