Simulátor pediatrického pacienta Aria

Simulátor zhruba 7 ročného dieťaťa pomáha v zvládaní špeciálnych výziev v starostlivosti o pediatrických pacientov. Aria je navrhnutá tak, aby rozvíjala kritické rozhodovacie schopnosti a podporovala tréning život zachraňujúcich pediatrických postupov. Tréning s pediatrickým simulátorom umožňuje redukciu pochybení, zlepšuje výkon zdravotnického personálu a celkovú starostlivosť o pacienta. Umožňuje pokročilý tréning vyhodnotenia a zaistenia dýchacích ciest aj pri komplikáciách, zaistenia adekvátneho dýchania, manažmentu kardiálneho statu a perfúzie, základného neurologického statu, tréning úkonov v oblasti gastrointestinálnej a urogenitálnej, zaistenia cievneho vstupu a podávania liekov.

Aria ponúka zameniteľné pohlavie, 60 hlasových prejavov a zvukov, realisticky anatomicky tvarované dýchacie cesty a neurologické funkcie, čo umožňuje:

– posúdiť stavy ako je zmätenosť, úzkosť, stres a bolesť

– naučiť sa rýchlo a spoľahlivo zabezpečiť priechodnosť dýchacích ciest aj pri komplikáciách (opuch jazyka a pharyngu, laryngospazmus, intubácia do pravého hlavného bronchu) a ďalšiu starostlivosť o dýchacie cesty

– zabezpečiť adekvátne dýchanie, podpora mechanickej pľúcnej ventilácie (asynchrónna objemovo a tlakovo kontorlovaná ventilácia, PEEP do 20 cm H2O, bronchiálna oklúzia, variabilná pľúcna compliance a rezistencia), dekompresia pneumothoraxu

– vykonať orientačné neurologické vyšetrenie (reaktivita zorníc s voľbou abnormálnych reakcií, verbálna bolestivá odpoveď pri tlaku na sternum, tonicko-klonické kŕče)

– trénovať kritické stavy v pediatrii – KPR so spätnou väzbou v reálnom čase podľa aktuálnych doporučení, kompresie generujú femorálne pulzy a EKG aktivitu, softvérové 12 zvodové EKG s možnosťou voľby z 50 kardiálych rytmov, bilaterálne palpovateľné pulzy a ich koordinácia s tlakom, meranie NIBP, glykémie z prstu

– podporuje EKG monitoring s použitím reálnych monitorov, umožňuje auskultáciu hrudník, srdce, brucho bezdrôtovým stetoskopom

– tréning katetrizácie MM (vymeniteľné dievčenské a chlapčenské genitálie), zavedenia nasogastrickej sondy, gastrostomie, inzercie supozitória

– tréning zabezpečenia vaskulárneho prístupu a podávania liekov (intramuskulárny, venózny, intraoseálny, predportovaný jugulárny katéter a na dorze ľavej ruky)

– ideálna pre školenia pokročilej prvej pomoci v detskom veku PALS, certifikácie APLS 

– ponúka tréning 10 simulovaných lekárskych scenárov emočne vypätých akútnych stavov v bezpečnom prostredí:

náhodný zásah elektrickým prúdom

• náhodné predávkovanie liekmi

popáleniny

• uzavreté poranenie hlavy

• diabetická ketoacidóza s hypoxémiou

• otrava

• upchaté dýchacie cesty

• poranenie pri ponorení

• trauma s pneumotoraxom

  • strelná rana                                                                                                                                                                                                                                                                         
  • Štandardné vybavenie:
Tablet kompatibilný so softvérom
Inštruktorom riadená softvérová platforma CAE Maestro (manuálny režim)
Samostatná softvérová licencia CAE Maestro (1)
1 bezdrôtový stetoskop StethoSym
Jeden rok podpory a údržby v rámci záruky CAE Express
Elektronický emulovaný softvér pacientskeho monitora
Elektronická používateľská príručka
Externý defibrilátor SymDefib

– výška 121,9 cm, hmotnosť 22,6 kg

– bezdrôtový spôsob pripojenia, 2 dobíjatelné batérie, výdrž približne 5 hodín 

Výrobca: Elevate Healthcare, www.elevatehealth.net/solutions/brands/vimedix

Cena: na vyžiadanie