Systém riadenia pre medicínske simulačné centrá Medcam Pro

Medcam Pro je komplexný systém riadenia pre medicínske simulačné centrá (MSC). Systém vznikol na základe dlhoročných skúseností ľudí spravujúcich malé aj veľké MSC. Je to moderný nástroj, ktorý zavádza nové štandardy a optimalizuje prácu MSC v každej oblasti jej pôsobenia. Systém má rôzne úrovne prístupu pre jednotlivé skupiny zamestnancov. Umožňuje spravovať informácie spôsobom súvisiacim s rozsahom povinností zamestnanca.

 Medcam Pro umožňuje:

zavedenie nových štandardov a zlepšenie kvality práce v MSC

štandardizáciu dokumentácie a spôsobu vykazovania a prípravy kurzov

všetky súbory a informácie sú na jednom mieste, dostupné 24 hodín denne pre všetkých používateľov z daného oddelenia v rozsahu zodpovedajúcom prístupovým     právam

nie je potrebný ďalší softvér

skutočnú kontrolu nad používaním zariadení a jednorázových pomôcok v MSC

schopnosť vykonávať analýzy a optimalizovať využitie simulátorov/trenažérov atd, ľudských a materiálnych zdrojov na základe generovaných správ

úsporu času simulačných technikov a inštruktorov pri zadávaní scenárov a hodnotiacich kariet do systému Medcam PRO – po zadaní sú vždy po ruke

zníženie administratívneho a technického pracovného času potrebného na riadenie MSC

zvýšenú efektivitu a schopnosť spravovať nevyužité zdroje MSC

schopnosť používať iné scenáre a hodnotiace karty poskytnuté inými používateľmi Medcam PRO

funguje plná integrita scenárov a hodnotiacich kariet medzi systémami Medcam a Medcam PRO 

 Výrobca: Medcam Simulations Systems, Poľsko, www.medcam.net.pl/en/products/medcam

Cena: na vyžiadanie