USG a echokardiografický simulátor Vimedix

Ultrasonografický a echokardiografický simulátor, ktorý podporuje rozvoj psychomotorických a kognitívnych zručností pre manipuláciu so sondou, interpretáciu obrazu, diagnostiku a rozhodovanie. Vďaka vylepšenej animácii pre realistický ultrazvukový tréning kombinuje Vimedix možnosť osobnej a vzdialenej výuky prostredníctvom platforiem pre diaľkové vzdelávanie. Poskytuje možnosť výberu z 3 konfigurácii – brucho, kardio a pôrodnícko-gynekologická s desiatkami patológií a diagnostických scenárov, možnosťou pridávania nových. 

 Základné špecifikácie:                                                                                                                                                                                                                                                              presná anatómia – vizualizovaný 3D anatomický model
– realistické zobrazenie: 2D sono, M-mód, Doppler (CD, PW, CW), 3D/4D echo
– vyše 200 rôznych sonografických nálezov                                                                                                                                                                                                                             
– jednoduché prepínanie medzi srdcovými, pľúcnymi, brušnými a OB-GYN modalitami pre komplexný zážitok z učenia sa ultrazvukom                                                          – integrovaný e-learningový materiál, prepracovaný obsah pre lepšiu integráciu učebných osnov a flexibilitu používateľov                                                                                 – interaktívne úlohy a tréningové cvičenia, navigácia do projekcií, monitorovanie nácviku, neoceniteľné diagnostické a monitorovacie usmernenia pre srdcové, pľúcne     a brušné štruktúry

Tri základné konfigurácie:

  • transezofageálna a transtorakálna echokardiografia, 3D/4D skenovanie srdca a multiplanárna rekonštrukcia (MPR)                                                                                        – prvý ultrazvukový simulátor, ktorý ponúka objemové skenovanie v reálnom čase s detailnými pohľadmi na normálne srdce a pokročilé patológie                                  – pokročilé tréningové scenáre, široký výber srdcových patológií, možnosť  pridania ďalších brušných patológií pridaním konvexnej sond

  • ultrasonografia brucha a panvy (vrátane FAST) – široká škála všeobecných zobrazovacích patológií vrátane pľúcnych prípadov FAST, eFAST a COVID dostupných v       základnom modeli, možnosť  pridať kardiologické balíčky pre širšie tréningové osnovy

  •  gynekologicko-pôrodnícka ultrasonografia – kompletná anatómia matky a rozsiahly výber gynekológie, vrátane patológií prvého a druhého trimestra, možnosť pridania transvaginálnej sondy pre pokročilé učenie

Výrobca: Elevate Healthcare, www.elevatehealth.net/solutions/brands/vimedix

Cena: na vyžiadanie