Spoločnosť MSE group uvádza na európsky trh testovací systém nového koronavírusu SARS-CoV-2 od japonskej spoločnosti Mirai Genomics. Patentovaná technológia amplifikácie SmartAmp® využívajúca izotermickú PCR sľubuje jednoduchší postup analýzy vzoriek oproti rRT-PCR, nižšiu finančnú i časovú náročnosť, a zároveň vysokú senzitivitu a špecificitu.

Produktová rada EMG SmartAmp ponúka:

  • prenosné minilaboratórium pre testovanie SARS-CoV-2
  • sada reagencií pre minilaboratórium na testovanie SARS-CoV-2: extrakcia i detekcia virálnej RNA
  • sada reagencií pre špecializované laboratória: detekcia SARS-CoV-2 RNA metódou izotermickej amplifikácie