Prinášame prehľad vybraných voľne dostupných interaktívnych aplikácií a elektronických študijných zdrojov s tematikou COVID-19, určených najmä pre zdravotníckych profesionálov. Zoznam postupne aktualizujeme.

Virtuálni pacienti a interaktívne scenáre pre COVID-19

– interaktívny algoritmus Resuscitácia COVID-19 pozitívneho pacienta (zdarma, rovnako ďalšie algoritmy, česky)

https://www.akutne.cz/index.php?pg=vyukove-materialy–algoritmy&agid=1646&asociovany_test_id=278

– virtuálni pacienti COVID-19, 5 prípadov, animované prostredie (Body Interact, zdarma, ostatní pacienti spoplatnení, anglicky)

https://covid19.bodyinteract.com/

– virtuálni pacienti COVID-19 (vyšetrenie, resuscitácia), animované prostredie (Laerdal, zdarma, anglicky)

http://covid19n.contentservice.net/hyper/player/player.html?svoid=1&manifest=../../course/manifest/allparts.json

– simulovaný ventilátor, možné modifikovať respiračné parametre pacienta, dostupný pacient COVID-19 (spoplatená licencia)

https://lungsim.accuratesolutions.eu/

– virtuálni pacient s COVID-19, vyšetrenie (VirtMedSchool, Rotterdam, zdarma)

 https://virtualmedschool.com/covid19-level/https://virtualmedschool.com/battle/

– simulovaný videohovor s potenciálnym COVID-19 pacientom, triage, komunikácia – telefonická podpora (len Google Chrome, zdrama, anglicky)

https://app16.pcs.ai/login

Sonografia pri COVID-19, vzdelávacie materiály

– záznam webináru Sonografia pľúc pri COVID-19  v slovenčine (zdarma)

https://interna.webimed.eu/archive/covid.html

– videotutoriál pre PoCUS – UZ vyšetrenie potenciálneho COVID-19 pacienta, prvý kontakt (zdarma, anglicky)

– stručný súhrn ultrasonografických nálezov u COVID-19 (česky)

https://www.sonoakademie.cz/plicni-ultrasonografie-u-pacientu-s-covid-19/

Súborné vzdelávacie materiály pre COVID-19

– vzdelávacie materiály University of Oxford pre COVID-19

https://www.oxstar.ox.ac.uk/covid-19

– vzdelávacie portfólio CAE Healthcare pre COVID-19

https://caehealthcare.com/covid19