Kurzy a workshopy realizované v ostatných mesiacoch sa zameriavali hlavne na interaktívne kazuistiky (prevažne akútny pacient) s využitím hybridných simulácií – využitie kombinácie simulačných modalít (predovšetkým figuranta či figuríny, simulovaného pacientskeho monitoru a sonografického / echokardiografického simulátoru). Využívané sú tiež trenažéry pre nácvik zručností, virtuálny pacient a virtuálna realita. Intenzívne spolupracujeme aj na realizácii kurzov a workshopov v oblasti point-of-care sonografie a echokardiografie. Ucelená formalizovaná ponuka takýchto kurzov a workshopov je aktuálne v príprave.