V Banskej Bystrici sa 21.6.2023 uskutočnila vďaka tímu MEDSIM, Simulačného a vzdelávacieho centra Detskej fakultnej nemocnice Konferencia simulačnej medicíny KOSIMED 2023. Organizátorom sa podarilo zostaviť veľmi kvalitný a zaujímavý program, pokrývajúci jednak aktuálny stav a vízie v medicínskych simuláciách na Slovensku ako aj celosvetovo aktuálne novinky a výzvy v oblasti. Konferencie sa zúčastnila rada renomovaných odborníkov v úlohe speakrov, ako aj úctyhodný počet nadšencov, ktorí sa problematike profesionálne venujú. Sme veľmi radi, že oblasť simulačnej medicíny si po rokoch na Slovensku opäť našla svoje fórum a veríme že aj táto platforma napomôže vybudovaniu kompaktnej a spolupracujúcej komunity. 

Naša spoločnosť bola jedným z partnerov konferencie KOSIMED 2023.