Špecializované kurzy a workshopy pre odbornú verejnosť pripravujeme s dôrazom na praktickú skúsenosť, predovšetkým s využitím simulácií, a kvalitné odborné vedenie. Vzdelávacie podujatia sú súčasťou kongresov a konferencií, sú samostatnými dedikovanými podujatiami, alebo sú lokalizované na špecializovaných pracoviskách a majú samovzdelávaciu formu. Vybrané vzdelávacie aktivity sú realizované dlhodobo, iné reflektujú aktuálny záujem či potreby.  Zamerané sú predovšetkým na špecializačné a celoživotné vzdelávanie.