Po roku sme sa opäť vrátili na festival Pohoda, aby sme naň priniesli aktivity z oblasti výučby prvej pomoci.

Okoloidúci návštevníci si mali možnosť na našom “tréningovom stanovišti” prakticky precvičiť zručnosti a zásady poskytovania laickej prvej pomoci. Počas troch dní trvania festivalu si takto jeho program spestrili stovky mladých ľudí. Precvičili si KPR, zoznámili sa s AED, niektorí sa zaujímali aj o ošetrovanie rán, popálenín, pomoc pri akútnej alergickej reakcii či epileptickom záchvate. Logo akcie “100 bpm – the life-saving beat” prepájalo hudbu, hlavnú náplň festivalu, s našim didaktickým cieľom. Rytmus záchrany života si tak osvojili mnohí, ktorí na Pohodu prišli hlavne za zábavou. Je výborné, že ich baví aj vzdelávanie sa.