Popularizačné vzdelávacie aktivity sú určené pre širokú verejnosť.

Účelom je zvýšiť povedomie laikov predovšetkým o možnostiach a zásadách základnej prvej pomoci, a tak pomôcť prekonávať odstup, bariéry a neistoty pri pomoci v kritických situáciách. Pre odbornú verejnosť organizujeme podujatia zamerané na predstavovanie aktuálnych možností vo vzdelávaní zdravotníckych profesionálov, prezentáciu „up-to-date“ metodík a technológií.  Takouto formou sa tiež zúčastňujeme na podujatiach usporiadaných jednotlivými lekárskymi spoločnosťami a ďalšími organizáciami.