Podpora odborných školení a seminárov (špecializačné aj celoživotné vzdelávanie lekárov, kurzy pre praktický nácvik lekárskych a zdravotníckych zručností) je realizovaná predovšetkým formou zapožičiavania vybavenia pre interaktívnu výučbu a tréning, tiež formou metodickej či organizačnej spolupráce. Sme otvorení reflektovať a riešiť i neštandardné požiadavky. Hmotne podporujeme a organizačne zastrešujeme odbornú konferenciu venovanú simulačnému vzdelávaniu určenú pre všetky lekárske a zdravotnícke profesie SimSym – Simulačné sympózium.