Na zabezpečenie koordinačných činností v rámci realizácie projektu ECHOKARD – “Celoživotné vzdelávanie v echokardiografii s využitím simulácií” príjmeme na vedľajší pracovný pomer špecialistov na nasledovné pozície: Projektový manažér, Hlavný finančný manažér, Manažér monitorovania.

Záujemcovia prosím zašlite do 29.10.2018 životopis a relevantné dokumenty preukazujúce splnenie kvalifikačných požiadaviek na info@zbazy.sk. Kvalifikačné požiadavky na jednotlivé pozície sú:

Projektový manažér

 • Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa ekonomického resp. manažérskeho zamerania
 • Min. 3-ročná prax v oblasti projektového riadenia
 • Min. 3-ročná prax s výkonom riadenia projektu/projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ
 • Pracovná náplň:
  • Zodpovedný za administráciu a implementáciu projektu
  • Dodržiavanie časového harmonogramu,
  • Vypracovanie monitorovacích správ
  • Žiadostí o platbu a ich predkladanie
  • Komunikáciu s projektovým manažérom MŠVVaŠ SR.

Hlavný finančný manažér:

 • Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa ekonomického resp. manažérskeho zamerania
 • Min. 3 ročná  finančná prax v projekte/projektoch financovaných zo štrukturálnych fondov resp.  v iných projektoch
 • Pracovná náplň:
  • Zodpovedá za správne finančné riadenie projektu
  • Komunikáciu s SO v oblasti finančných vzťahov
  • Prípravu žiadostí o platbu.

Manažér monitorovania:

 • Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa ekonomického resp. manažérskeho zamerania
 • Min. 1 rok praxe v oblasti monitorovania a/alebo hodnotenia
 • Pracovná náplň:
  • Vykonáva priebežné sledovanie pokroku projektu
  • Evidovanie výsledkov projektu a vypracovanie monitorovacích správ