Echokardiografia je kľúčovou zobrazovacou metódou v prevencii a diagnostike srdcovocievnych ochorení. Je preto kľúčovou kompetenciou hlavne kardiológov, anestéziológov, lekárov intenzívnej a urgentnej medicíny. Simulácie v oblasti vzdelávania v echokardiografii majú vo svete pevné miesto v špecializačnom i celoživotnom vzdelávaní lekárov hlavne z dôvodu vysokej efektívnosti. Cieľom projektu je vytvorenie a prevádzkovanie kvalitného programu pre celoživotné vzdelávanie v echokardiografii.

Viac informácií na stránkach projektu Echokard.