Nemecká spoločnosť CATHI prichádza so špičkovými simulátormi demonštrácie a nácviku endovaskulárnych výkonov v kardiológii, rádiológii i neurorádiológii. Simulátory sú výnimočné ako realistickou haptikou, využitím reálnych kvapalín, možným priamym vstupovaním inštruktora do priebehu konkrétneho prípadu, komplexným spracovaním vrátane vzácnych nálezov, komplikácií a edukatívneho obsahu, tak aj možnosťou individuálnej modifikácie pacientskych prípadov a tvorby vlastných.

Spoločnosť Zbazy, s.r.o. je od r. 2020 zástupcom CATHI pre Slovenskú a Českú republiku.