Projekt Celoživotného vzdelávania v echokardiografii s využitím simulácií ECHOKARD bol úspešne ukončený k 31. 3. 2022. Realizovaných bolo 26 vzdelávacích podujatí v 17 mestách Slovenska, ktorých sa zúčastnilo vyše 200 participantov. Ďakujeme špičkovým lektorom, ktorí boli ochotní na projekte spolupracovať, ako aj samotným účastníkom. Vzdelávacie aktivity v oblasti echokardiografie kontinuálne pokračujú, postupne za rozširujú o formát interaktívnych kazuistík a hybridných simulácií – cieľom tohto rozvoja je okrem nácviku snímania a interpretácie echokardiografického nálezu obsiahnuť komplexnejší prístup k manažmentu kardiologického resp. urgentného pacienta.