V rámci projektu Echokard realizujeme workshopy a kurzy celoživotného vzdelávania v echokardiografii s využitím simulácií. Workshopy boli realizované a sú pripravované predovšetkým na stretnutiach odbornej verejnosti. Záujmu sa tešia kurzy so samovzdelávacou časťou pre individuálne štúdium a nácvik, organizované na konkrétnych relevantných pracoviskách v regiónoch (predovšetkým v nemocniciach a na staniciach ZZS).

Viac info na www.echokard.sk.